PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ
PRO DOTACE NZÚ

Pár slov

Zabývám se tvorbou projektových dokumentací a inženýrskou činností.
Zákazník má možnost připravit svou stavbu od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů.

Projekty pozemních staveb

Stavební část

Zpracování projektové dokumentace ve všech jejích stupních v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci staveb.

Součástí projektové dokumentace jsou i přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy.


Profese

Konzultace a zajištění návrhu pro jednotlivé profese dle přání a požadavků investora.
• Vzduchotechnika
• Vytápění
• Vodovod
• Kanalizace
• Elektroinstalace
• Požárně bezpečnostní řešení
• PENB
• Přípojky technické infrastruktury
• Komunikace a zpevněné plochy

Související činnosti

Zajištění potřebných podkladů pro možnost tvorby kvalitní projektové dokumentace.
• Rozpočet
• Radonový průzkum
• Geodetické zaměření

Stavebně konstrukční řešení

Vypracování konstrukční části projektové dokumentace.

Nová zelená úsporám

Zajištění projektu pro dotaci NZÚ.

Návrhy interiéru

Zajištění návrhu interiéru – soukromé byty, domy, vily, rezidence.

Plánujete stavbu či rekonstrukci?

Kancelář

Na naši spolupráci se budu těšit ve své kanceláři ve Valašských Kloboukách, přesněji v budově zvané Dům na rohu a to v 2. patře. Vstup do budovy je v levé části.

A jelikož moje práce zahrnuje i vyřizování na úřadech, doporučuji si před návštěvou ověřit moji dostupnost.

Kontakt

Ing. Monika Dorňáková

projektování staveb

Adresa:

Čs. armády 1113, 766 01 Valašské Klobouky

Telefon:

737 963 347

E-mail:

dornakova@projektymonika.cz